Aloitussivu    Tietoa    Yhteistyökumppanit    Resursseja  Uutiset

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

previous arrow
next arrow
home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

A whole school approach to transform schools into Inclusive Hubs

previous arrow
next arrow

Tietoa INCLUSIVE HUBS -hankkeesta

INCLUSIVE HUBS -hankkeen tarkoituksena on auttaa tekemään koulutiloista osallistavia paikkoja, joissa kaikki oppijat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja joissa heitä kunnioitetaan ja arvostetaan. Tämä koskee erityisesti niitä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kuten maahanmuuttajia. Hankkeen täytäntöönpanolla tuetaan opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltaisia toimintamalleja sekä kaikkien kouluun liittyvien toimijoiden (kouluhenkilöstön, yhteisöjen, maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän perheidensä) välistä yhteistyötä, jotta kouluista saadaan osallistavia keskuksia. Euroopan komission mukaan osaamispuutteet ja koulunkäynnin varhainen keskeyttäminen voivat johtua oppimiseen liittyvistä vaikeuksista ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tätä ilmiötä tavataan useilla Euroopan alueilla. Monet Euroopan unionin (EU) maat ovat jo laatineet kansallisia strategioita, joilla tehostetaan koulujen ja paikallisyhteisöjen välistä viestintää ja joissa esitetään toimenpiteitä osallisuuden edistämiseksi. Hankkeessa tätä toimintaa edistetäänkin kehittämällä materiaaleja ja välineitä, joissa keskitytään hyvinvointiin, osallisuuteen, mielenterveyteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Tavoitteet

website-26
  • Laaditaan näyttöön perustuva koko koulun ja yhteisön kattava ohjelma, jolla kouluista tehdään osallistavia keskuksia
  • Kehitetään rehtorien, opettajien, kouluhenkilöstön ja paikallisten toimijoiden valmiuksia, jotta maahanmuuttajaoppilaiden osallistumista opetusjärjestelmään ja koko yhteiskuntaan voidaan tukea entistä paremmin.
  • Parannetaan maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän perheidensä kielitaitoa, hyvinvointia ja selviytymiskykyä
  • Kehitetään maahanmuuttajavanhempien valmiuksia toimia kulttuurivälittäjinä ja tulkkeina paikallisissa kouluissa.
  • 1 koulusta maata kohti kehitetään osallistava keskus

INCLUSIVE HUBS -kumppanien on määrä saada hankkeessa aikaan seuraavat tuotokset, jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata:

Yhteinen selvitys osallisuutta koskevasta tutkimuksesta ja osallisuuden esteistä

”Koulut osallistavina keskuksina” -työkalupakki

Opetussuunnitelma

Toimintapoliittinen asiakirja

Hankenumero 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa.