Αρχική    Σχετικά με    Συνεργάτες   Πόροι    Νέα

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

previous arrow
next arrow
home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

Ολιστική σχολική προσέγγιση για τη μετατροπή των σχολείων σε συμπεριληπτικά κέντρα εκπαίδευσης

previous arrow
next arrow

Σχετικά με το έργο

Σκοπός του έργου INCLUSIVE HUBS είναι να συμβάλει στις προσπάθειες μετατροπής των σχολικών κοινοτήτων σε χώρους ένταξης, όπου όλοι οι μαθητές αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, σεβαστοί και αξιόλογοι, ιδίως όσοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες, όπως οι μετανάστες. Μέσω της υλοποίησης του έργου, υποστηρίζουμε ολιστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση και επιδιώκουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που σχετίζονται με τα σχολεία (σχολικό προσωπικό, κοινότητες, μετανάστες μαθητές και οι οικογένειές τους), προκειμένου να μετατρέψουμε τα σχολεία σε κέντρα συμπερίληψης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χαμηλή επίδοση και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μπορεί να είναι αποτέλεσμα των εμποδίων στη μάθηση και του κοινωνικού αποκλεισμού, φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αναπτύξει εθνικές στρατηγικές, για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και των τοπικών κοινοτήτων και να παρέχουν μέτρα για την προώθηση της ένταξης. Ως εκ τούτου, το έργο συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες με την ανάπτυξη υλικού και εργαλείων, που εστιάζουν στην ευημερία, την ένταξη, την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη.

Στόχοι

website-26
  • Ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου προγράμματος που εμπλέκει ολόκληρο το σχολείο και την κοινότητα με στόχο τη μετατροπή των σχολείων σε κέντρα συμπερίληψης
  • Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των διευθυντών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού των σχολείων και των τοπικών φορέων, ώστε να ενισχύσουν τη συμπερίληψη των μεταναστών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία γενικότερα.
  • Ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, της ευημερίας και της ανθεκτικότητας των μεταναστών μαθητών και των οικογενειών τους.
  • Ανάπτυξη της δυνατότητας των γονέων των μεταναστών μαθητών να ενεργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διερμηνείς στα τοπικά σχολεία.
  • 1 Σχολείο ανά χώρα μετατρέπεται σε συμπεριληπτικό κέντρο

Οι εταίροι του INCLUSIVE HUBS αναπτύσουν τα ακόλουθα αποτελέσματα, για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες:

Διακρατική έκθεση για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και εισηγήσεις για συμπερίληψη

Εγχειρίδιο “Τα σχολεία ως κέντρα συμπερίληψης”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Έγγραφο συστάσεων πολιτικής

Αριθμός έργου 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.