Hem    Handla om    Partners   Resurser    Nyheter

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

previous arrow
next arrow
home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

previous arrow
next arrow

Om projektet INCLUSIVE HUBS

INCLUSIVE HUBS ska hjälpa till att göra skolor till inkluderande platser där alla elever kan känna sig välkomna, respekterade och värdefulla, särskilt de med mer begränsade möjligheter, exempelvis migranter. Projektet kommer att främja en holistisk syn på undervisning och lärande och verka för samarbete mellan alla relevanta aktörer i skolvärlden (skolpersonal, lokalsamhället, elever med migrantbakgrund och deras familjer) för att göra skolor till inkluderande nav. Enligt Europeiska kommissionen kan svårigheter med inlärning och socialt utanförskap leda till bristfälliga studieresultat och avhopp från skolan. Detta är ett problem som många områden i Europa brottas med. Flera länder i Europeiska unionen (EU) har redan tagit fram nationella strategier för att underlätta kommunikationen mellan skolor och lokalsamhällen och tillhandahåller åtgärder för att främja inkludering. Projektet kommer att bidra till detta arbete genom att utveckla material och verktyg som är inriktade på välbefinnande, inkludering, psykisk hälsa och personlig utveckling.

Mål

website-26
  • öka skolornas kapacitet att fungera som inkluderande nav för migranter,
  • stärka kulturförmedlares kapacitet så att de bättre kan stödja inkludering av migranter och förbättra lärarnas förmåga till interkulturell kompetens och inkluderande utbildning genom digitalt material och digitala resurser,
  • öka den öppna tillgången till resurser, verktyg och material för lärande.
  • Bygga upp migrantföräldrars förmåga att fungera som kulturförmedlare och kulturtolkar i lokala skolor
  • En skola per land ska omvandlas till ett inkluderande nav

För att uppnå dessa mål ska INCLUSIVE HUBS-projektets partner arbeta för följande resultat:

En gemensam rapport om forskning om och hinder för inkludering

Verktygslådan ”Skolor som inkluderande nav”

En läroplan

Ett policydokument

Projektnummer 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Finansieras av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks är författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.