Hem    Handla om    Partners   Resurser    Nyheter

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

previous arrow
next arrow
home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

home banner-01
INCLUSIVE HUBS

en heltäckande strategi för att omvandla skolor till inkluderande nav

previous arrow
next arrow

INCLUSIVE HUBS finansieras med stöd från Erasmus+-programmet.

Projektet startade i december 2022 och pågår fram till november 2024.

INCLUSIVE HUBS -hanketta on rahoitettu Erasmus+-ohjelmasta.

Hanke alkoi joulukuussa 2022, ja se kestää marraskuuhun 2024.

Projektdeltagare

Projektdeltagare

Kontakta oss

Projektnummer 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Finansieras av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks är författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.