Aloitussivu    Tietoa    Yhteistyökumppanit    Resursseja  Uutiset

website-29

Oppimismateriaalit ja -toimet

Yhteinen selvitys osallisuutta koskevasta tutkimuksesta ja osallisuuden esteistä

Raportissa esitetään tiivis yhteenveto kaikkien kumppanimaiden keskeisistä havainnoista ja toimintasuunnitelmista. Se tarjoaa kattavan analyysin osallisuuden tarpeista, jossa hyödynnetään tilastotietoja, maahanmuuttajien ja paikallisten sidosryhmien näkemyksiä ja annetaan esimerkkejä jo käytössä olevista tehokkaista toimintalinjoista ja käytännöistä. Lisäksi raportissa esitetään arvokkaita suosituksia alan kehittämiseksi.

”Koulut osallistavina keskuksina” -työkalupakki

Koulut osallisuuden keskuksina -työkalupakki sisältää kaikki olennaiset vaiheet ja tiedot, joita koulut tarvitsevat toimiakseen osallisuuden keskuksina. Työkalupakissa hyödynnetään WP2:n tuloksia, esimerkillisiä käytäntöjä ja osallisuutta koskevia toimintalinjoja. Keskeisiä osioita ovat a) koulujen toimiminen osallistavina keskuksina -konseptia tukevat puitteet ja todisteet, b) käytännön suunnittelu- ja toimintavinkit, c) yhteisön sitouttamisstrategiat, d) vertaisoppiminen ja -tuki, e) yhteisen vision ja tavoitteiden luominen ja f) operatiivisten kysymysten käsitteleminen tehokasta täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia varten.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on kattava joukko moduuleja, jotka on suunniteltu vastaamaan koulujen henkilökunnan ja kulttuurin välittäjien erityistarpeita. Se koostuu kahdesta osiosta: koulujen henkilökunnalle ja kulttuurin välittäjille tarkoitetusta osiosta. Kukin moduuli on suunniteltu joustavasti siten, että siihen voivat osallistua kaikki maahanmuuttajaperheet. Moduulien kesto vaihtelee, ja ne voidaan toteuttaa eri tavoin. Opetussuunnitelmassa keskitytään osallistavaan opetukseen, kulttuurienväliseen sovitteluun, maahanmuuttajien kielenoppimiseen sekä terveyden, hyvinvoinnin ja sietokyvyn edistämiseen. Sen tavoitteena on antaa opettajille ja välittäjille valmiuksia tukea tehokkaasti maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja luoda osallistava oppimisympäristö.

Toimintapoliittinen asiakirja

Toimintapoliittisessa siakirjassa käsitellään hankkeen toteuttamisen aikana havaittuja kysymyksiä, puutteita ja toimintavaatimuksia. Siinä käsitellään maahanmuuttajien osallisuuteen liittyviä huolenaiheita, jotka perustuvat maahanmuuttajien, kouluttajien ja paikallisten toimijoiden kanssa tehtyihin tutkimustuloksiin (WP2). Siinä suositellaan toimia, joilla parannetaan maahanmuuttajaperheiden osallisuutta kouluissa ja yhteiskunnassa, ja se jaetaan keskeisille poliittisille päättäjille, sidosryhmille ja viranomaisille, jotta se vaikuttaisi myönteisesti osallisuusjärjestelmiin kumppanimaissa.

Hankenumero 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajien näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa.