Αρχική    Σχετικά με    Συνεργάτες   Πόροι    Νέα

Εταίροι

Η σύμπραξη αποτελείται από 6 εταίρους από 4 ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες: πανεπιστήμια, δήμους, ΜΚΟ και εκπαιδευτικά κέντρα. Αρκετοί εταίροι έχουν ήδη συνεργαστεί σε προηγούμενα έργα. Σε καθένα από τα μέρη παρέμβασης που προβλέπει το έργο, οι εταίροι εγγυώνται αποτελεσματικά εδαφικά δίκτυα ικανά να εμπλέξουν σχολεία, μετανάστες, τοπικές αρχές, ενδιαφερόμενους φορείς και άλλους βασικούς παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συμπερίληψη των μεταναστών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αν και προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, οι εταίροι μοιράζονται ένα κοινό κίνητρο για αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της ένταξης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών και τον ρόλο των σχολείων και των τοπικών κοινοτήτων στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Untitled-1-04

Το Πανεπιστήμιο Åbo Akademi (ÅAU) στο Turku και τη Vaasa της Φινλανδίας είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό πανεπιστήμιο με εκτεταμένη ευθύνη για τη διατήρηση της σουηδικής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως το μοναδικό σουηδόφωνο διεπιστημονικό πανεπιστήμιο στη Φινλανδία. Λόγω της σουηδικής γλώσσας και της θέσης του πανεπιστημίου στη νοτιοδυτική και δυτική ακτή, το ÅAU χρησιμεύει επίσης ως γέφυρα για τη συνεργασία στην έρευνα και την εκπαίδευση μεταξύ της Φινλανδίας και άλλων σκανδιναβικών κρατών. Το Πανεπιστήμιο Åbo Akademi είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Φινλανδίας, πρωτοστατώντας στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της έρευνας για τις μειονότητες και της υγείας και ευημερίας. Με την επιλογή των μειονοτικών σπουδών ως στρατηγικό ερευνητικό προφίλ, το Πανεπιστήμιο Åbo Akademi προσπαθεί να αποτελέσει ενεργό ερευνητικό παράγοντα εντός της Ευρώπης, καθώς η ανάδυση πολυπολιτισμικών και πολύγλωσσων κοινωνιών ασκεί πίεση στα επιμέρους ευρωπαϊκά έθνη να βρουν νέους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση κοινωνικών, ηθικών, νομικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων που εμπλέκουν και περιλαμβάνουν ένα πλήθος διαφορετικών κοινοτήτων. Το Πανεπιστήμιο Åbo Akademi είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του έργου.

Contact person: Emmanuel Acquah, Associate Professor and Project Leader – emmanuel.acquah@abo.fi
Contact person: Anette Bengs, Project Coordinator – anette.bengs@abo.fi

Untitled-1-08

Η πόλη Närpes είναι ένας αγροτικός δήμος στην Ostrobothina, Φινλανδία, και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις υπηρεσίες ένταξης, ενώ ο περιφερειακός οργανισμός Österbottens välfärdsområde φροντίζει για τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Η Närpes είναι μια πολύτιμη προσθήκη σε αυτό το έργο, δεδομένου ότι ο δήμος έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών που σχετίζονται με την εργασία σε ένα αγροτικό περιβάλλον, όπου μια μειονοτική γλώσσα είναι η βασική γλώσσα της πλειοψηφίας στην κοινότητα και την εκπαίδευση. Το ποσοστό ανεργίας είναι από τα χαμηλότερα στη Φινλανδία με πολλές ευκαιρίες εργασίας και για άτομα που δεν μιλούν καμία από τις εθνικές γλώσσες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυτό δημιουργεί προκλήσεις όσον αφορά στη γλωσσική και πολιτιστική ενσωμάτωση και φέρνει νέες απαιτήσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση που καλείται να διαχειριστεί γλωσσικές και πολιτισμικές ευαισθησίες. Η πόλη έχει σημαντική πρακτική εμπειρία από τις διαδικασίες ένταξης, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει και άλυτες προκλήσεις.

Contact person: Åsa Snickars, Project Manager – asa.snickars@narpes.fi

Untitled-1-05

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στη σχολική εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την EAEA, ανέπτυξε πρόσφατα τη Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021-2027 για την Κύπρο, εμπλέκοντας διάφορα υπουργεία, κυβερνητικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η ομάδα του CARDET έχει υλοποιήσει έργα σε περισσότερες από 45 χώρες, αρκετά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, τη Google, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια.

Contact person: Michaela Protopapa, Project Manager – michaela.protopapa@cardet.org

Untitled-1-09

Η Right Challenge Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία ή το φύλο – προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος. Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Οι δραστηριότητες του Rightchallenge αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της πρόσβασης στη μη τυπική εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στην πρόσβαση στη δια βίου μάθηση στην Πορτογαλία, ενώ παράλληλα προωθούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης. Το Rightchallenge αναγνωρίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία των ατόμων. Ως οργανισμός που αγωνίζεται για την ολιστική ανάπτυξη, προωθούμε και αναπτύσσουμε θετκές αλλαγές στην κοινωνία και διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι ειδικοί μας διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τις δραστηριότητες δικτύωσης στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δημιουργούμε πόρους και προγράμματα σπουδών (τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε δια ζώσης περιβάλλοντα) για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους παρόχους ΕΕΚ να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ομάδων-στόχων τους.

Contact person: Sofia Salgado, Project Manager – sofia@rightchallenge.org

Untitled-1-07

Tο ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με σημαντική εμπειρία στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που έχουν στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων. Αξιοποιώντας τη γνώση που έχει αποκτήσει από την πολυετή εμπειρία του στο πεδίο, το ΚΜΟΠ δημιούργησε το ΚΜΟΠ Education & Innovation Hub, ως έναν κόμβο γνώσης και καινοτομίας που προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πόρων. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, βοηθώντας τα να επιτύχουν τους στόχους τους και να συμβάλουν και τα ίδια στη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής και βιώσιμης κοινωνίας. https://education-hub.kmop.org/about-us/

Contact person: Afroditi Azari, Project Manager – inclusivehubs-project@kmop.org

Untitled-1-06

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης στην Κύπρο είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Ινστιτούτο προάγει την ανθεκτικότητα, την αίσθηση της ευζωίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και μια θετική προοπτική για τη ζωή, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης, την ανθεκτικότητα στο άγχος και την εμπειρία της ευτυχίας. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την προσφορά ευκαιριών κατάρτισης στους τομείς της ενδυνάμωσης και της ευζωίας των εκπαιδευτικών, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της διαχείρισης του στρες, της συνεργατικής μάθησης, των αξιών και της δημιουργικής σκέψης, και των δεξιοτήτων ζωής και απασχολησιμότητας , στις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας και την επαγγελματική καθοδήγηση.

Contact person: Andri Agathokleous, Project Manager – info@iodevelopment.eu

Αριθμός έργου 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.